Skracenice

[136.] PSE znaci:

a) Molim, sacekaj.
b) Prekini sa radom.
c) Nastavi sa radom.
d) Molim, pomozi mi.

[137.] K znaci:

a) Zavrsetak predaje.
b) Kraj poruke, pocni sa predajom.
c) Da li si razumeo?
d) Nastavi sa radom.

[138.] 'Potvrdjujem' znaci skracenica:

a) CUL.
b) CFM.
c) CL.
d) COOL.

[139.] CL znaci:

a) Uspostavi vezu sa stanicom koja ima pozivni znak CL.
b) Zavrsavam vezu i iskljucujem stanicu.
c) Zavrsetak veze.
d) Zavrsetak poruke.

[140.] Koja skracenica oznacava 'Opsti poziv' ?

a) CQD.
b) CQ.
c) POZIV SVIMA.
d) .

[141.] Kada se upotrebljava skracenica DE?

a) Na kraju predaje, ispred skracenice K.
b) Ispred pozivnog znaka stanica koja poziva.
c) Ispred pozivnog znaka stanice koju pozivamo.
d) Kada zavrsavamo sa radom.

[142.] Sa kojom skracenicom ce mo drugu stanicu pozvati na predaju?

a) DE.
b) R.
c) K.
d) PSE.

[143.] Kako ce nam stanica sa, kojom imamo vezu, potvrditi da je sve u redu primila?

a) K.
b) R.
c) PSE.
d) DX.

[144.] PSE RPT UR NAME znaci:

a) Molim, ponovi moje ime.
b) Molim, ponovi tvoje ime.
c) Molim, koliko je sati?
d) Molim, ponovi raport.

[145.] Skracenica koja govori da je sve u redu je:

a) NW.
b) NO.
c) TU.
d) OK.

[146.] Sa kojom skracenicom bi rekli da se nesto dogadja u ovom trenutku?

a) NIL.
b) NO.
c) NW.
d) ER.

[147.] Skracenica 'RPT' znaci:

a) Raport.
b) Ponovite.
c) Repetitor.
d) Radioaparat.

[148.] Medjunarodni signal za opasnost u telegrafiji je:

a) .
b) CQ.
c) CQD.
d) MAYDAY.

[149.] Medjunarodni signal za opasnost u telefoniji je:

a) MAYDAY.
b) .
c) Paznja, paznja.
d) CQD.

[150.] 'TU FER INFO' znaci:

a) Ovde imamo informacije.
b) Hvala za vezu.
c) Hvala za obavestenje.
d) Tu mozete dobiti informacije o temperaturi vazduha.

[151.] Signal znaci isto kao i signal:

a) .
b) .
c) .
d) .

[152.] Skracenica RST znaci:

a) Rasturi stanicu.
b) Resetuj kompjuter.
c) Ocena kvaliteta primljenog signala.
d) Raster.

[153.] Kratica ANT znaci:

a) Antenuator.
b) Antena.
c) Antika.
d) Atenuator.

[154.] UR CALL? znaci:

a) U koje vreme ces me zvati?
b) Koji je tvoj poivni znak?
c) Tvoj pozivni znak.
d) Da li si u kolbuku?

[155.] Stanica OK1AA ti je izmedju ostalog predala: ES HPE CUAGN SN. Sta znaci ta poruka?

a) Pojavio se E sporadik.
b) Nadam se da ce mo se ponovo cuti.
c) Nadam se da ce se E sporadik ponovo pojaviti.
d) Sretan sam sto se ponovo sreli.

[156.] Radimo na stanici YU7KMN i na frekvenciji 3502 kHz cujemo sledeci poziv: CQ CQ DX DX DE I2AAA I2AAA DX PSE K. Kako cemo se javti stanici koja poziva ?

a) BK DE YU7KMN YU7KMN PSE K
b) I2AAA DE YU7KMN PSE K
c) I2AAA DE YU7KMN BK
d) Stanicu necemo zvati, jer zove daleke veze izvan Evrope.

[157.] Radimo na stanici YU7KMN i na frekvenciji 21125 kHz cujemo poziv: CQ CQ AF DE PY2AA PY2AA AF PSE K. Kako cemo se  javiti stanici koja poziva?

a) BK DE YU7KMN YU7KMN PSE K
b) YU7KMN DE PY2AA PSE K
c) PY2AA DE YU7KMN BK
d) Stanicu necemo zvati, jer zove stanice iz Afrike.

[158.] Sta je porucila stanica 9Q2L sa sledecim pozivom: CQ CQ DE 9Q2L 9Q2L UP2 K

a) Stanica ce se pomeriti na novu frekvenciju.
b) Zovite me 2 kHz vislje od moje predajne frekvencije.
c) Stanica slusa 2 kHz od pocetka frekventnog opsega.
d) Zovite me 2 kHz nize od moje predajne frekvencije.

[159.] Sta je porucila stanica T77C sa sledecim pozivom: CQ CQ DE T77C T77C DOWN5 K

a) Zovite me 5 kHz nize od moje predajne frekvencije.
b) Stanica ce zavrsiti sa radom za pet minuta.
c) Stanica slusa 5 kHz od kraja frekventnog opsega.
d) Zovite me 5 kHz vislje od moje predajne frekvencije.

[160.] S kojom skracenicom oznacavamo univerzalno vreme?

a) MEZ.
b) UTC.
c) QTR.
d) EST.

[161.] Devojku - operatera oznacava skracenica:

a) XYL.
b) XL.
c) YL.
d) XY.

[162.] Suprugu - udatu operatorku oznacava skracenica:

a) YL.
b) XL.
c) XYL.
d) XY.

[163.] Skracenica RX oznacava:

a) predajnik.
b) prijemnik.
c) primo-predajnik.
d) vremensku prognozu.

[164.] Skracenica TX oznacava:

a) prijemnik.
b) vremensku prognozu.
c) predajnik.
d) primo-predajnik.

[165.] Koja skracenica znaci isto sto i TRCV?

a) TRX.
b) TX.
c) RX.
d) WX.

[166.] Koja skracenica oznacava prijemnog radioamatera?

a) TRX.
b) SWL.
c) HAM.
d) HAMLET.

[167.] Skracenica MSG naci:

a) kurir.
b) pomen.
c) maskirano.
d) poruka.

[168.] Oznaka za u napred dogovorenu vezu je:

a) SKIL.
b) SKED.
c) TEST.
d) CALL.

[169.] 'Dobro jutro, prijatelju Pepi'  glasi:

a) GM OM PEPI.
b) DJ SP PEPI.
c) GN OM PEPI.
d) GD OM PEPI.

[170.] 'Dobar dan' se kaze:

a) GM.
b) GD.
c) DD.
d) GE.

[171.] 'Dobro vece' se kaze:

a) GM.
b) GD.
c) DV.
d) GE.

[172.] 'Laku noc' se kaze:

a) GM.
b) GB.
c) GN.
d) GE.

[173.] 'Dovidjenja' se kaze:

a) GM.
b) GB.
c) NS.
d) GD.

[174.] 'Vreme je odlicno' se kaze:

a) TX OK.
b) WX FB.
c) RX FB.
d) XY UFB.

[175.] Radioamaterska oznaka za Okeaniju je:

a) OC.
b) VK.
c) NA.
d) OK.

[176.] Radioamaterska oznaka za Afriku je:

a) OC.
b) AF.
c) NA.
d) SA.

[177.] Radioamaterska oznaka za Juznu Ameriku je:

a) JA.
b) SA.
c) NA.
d) PY.

[178.] Radioamaterska oznaka za Severnu Ameriku je:

a) SA.
b) W.
c) NA.
d) ZDA.

[179.] Radioamaterska oznaka za Aziju je:

a) AZ.
b) AS.
c) BY.
d) AI.

[180.] Koja skracenica oznacava radioteleprinter?

a) CW.
b) RTTY.
c) TTY.
d) SSTV.

[181.] Koja skracenica oznacava telegrafiju?

a) CW.
b) AM.
c) SSB.
d) SSTV.

[182.] Koja skracenica oznacava amplitudnu modulaciju?

a) CW.
b) FM.
c) AM.
d) ATV.

[183.] Koja skracenica oznacava frekventnu modulaciju?

a) CW.
b) SSB.
c) FM.
d) SSTV.

[184.] Koja skracenica oznacava prenos nepokretne (staticne) slike?

a) CW.
b) RTTY.
c) TTY.
d) SSTV.

[185.] Koja skracenica oznacava prenos pokretne slike?

a) FAX.
b) RTTY.
c) ATV.
d) SSTV.

[186.] Koja skracenica oznacava prenos nepokretne slike i teksta?

a) FAX.
b) RTTY.
c) ATV.
d) TTY.

[187.] Koja skracenica oznacava jedenobocnu amplitudnu modulaciju?

a) AM.
b) FM.
c) ATV.
d) SSB.

 

      Sirenje radio talasa                                                           Stanicni dnevnik