YOTA aktivnosti !

29.decembra 2019. su naši omladinci uzeli učešće u YOTA aktivnosti! Zajedno su ostvarili skoro 200 radio-veza, ali cilj je bio pre svega osloboditi "straha" novopečene radio-amatere i uživati u uspostavljanju veza sa radio-amaterima širom sveta.
I sutra ćemo biti aktivni pod istim specijalnim znakom YT19YOTA.