OTVORENO MARTOVSKO VHF/UHF/SHF takmičenje – propozicije 2020.

 

1. Naziv takmičenja: “Otvoreno Martovsko VHF/UHV/SHF”

2. Organizator takmičenja: Radio klub “Nikola Tesla” Sombor

3. Takmičenje se održava prvog punog vikenda meseca marta.

     Takmičenje počinje u subotu u 14.00 UTC i traje do nedelje u 14.00 UTC (7. i 8. mart 2020.).

4. Takmičenje se održava na amaterskim VHF/UHF/SHF opsezima.

5. Dozvoljene su vrste emisije A1A, J3E i F3E.

     Cros mode, cros band, EME, MS, kao i veze preko repetitora nisu dozvoljene.

6. Pravo učešća imaju sve licencirane amaterske radio-stanice IARU regiona I, a pravo plasmana, sve

     stanice koje održe najmanje 1 vezu sa ARS iz Srbije, na bilo kom opsegu. Takmičari se tokom takmičenja

     mogu takmičiti u više odgovarajućih kategorija (primer: MOA, MOB i MOC).

7. Kategorije takmičara:

- Više operatora – MO

   A. 144 MHz – MOA

   B. 432 MHz – MOB

   C. 1.3 GHz i viši – MOC

- Jedan operator – SO

   A. 144 MHz – SOA

   B. 432 MHz – SOB

   C. 1.3 GHz i viši SOC

- Stanice van Srbije – VS

   A. 144 MHz – VSA

   B. 432 MHz – VSB

   C. 1.3 GHz i viši – VSC

8. Takmičari razmenjuju raport, redni broj veze, koji počinje od 001 i uvećava se za 1, za narednu vezu 

     i ww QTH lokator, posebno za svaki band.

9. Bodovanje: Svaka ispravna i kompletna veza se boduje prema sledećem:

- Veze održane na 144 MHz, 432MHz 1.3GHz po 1 poen za svaki QRB km.

- Veze održane na 2.4 GHz po 3 poena za svaki QRB kilometar

- Veze održane na svim višim opsezima po 5 poena za svaki QRB kilometar.

10. Takmičarski dnevnici.

Takmičarski dnevnik treba da sadrži sledeće podatke: Datum, vreme po UTC, pozivni znak, band, vrstu emisije, primljen i poslat raport, redni broj, WW lokator i QRB. Za svaki band se vodi poseban dnevnik.

11. Zbirni list.

Zbirni list treba da sadrži: pozivni znak, ww lokator korišćen za vreme takmičenja, podatke o vlasniku ARS, kao i pozivne znake ostalih takmičara (kategorija više operatora), podatke o lokaciji (ASL), kao i tehničke podatke o korišćenoj opremi (uređaji, antene, snaga).

Odabrana lokacija, kao i pozivni znak se ne mogu menjati tokom takmičenja.

12. Slanje dnevnika.

Slanjem dnevnika u elektronskom obliku podrazumeva se da je potpisana izjava o poštovanju pravila takmičenja i da je rad stanice bio u skladu sa važećim nacionalim propisima.

Zbirni list i takmičarski dnevnici u elektronskom EDI formatu se dostavljaju organizatoru, putem sajta: http://hamcontest.rs/index-VHF.jsp najkasnije 7 dana nakon završetka takmičenja.

Za svaku kategoriju se dnevnik šalje zasebno.

Dnevnici koji stignu nakon isteka roka neće biti prihvaćeni.

13. Nagrade.

Po tri prvoplasirane stanice u kategoriji dobijaju diplomu u elektronskom obliku sa naznačenim plasmanom, a preostali takmičari diplomu za učešće.

14. Diskvalifikacija.

Grubo kršenje propozicija povlači diskvalifikaciju.

15. Rezultati

Preliminarni rezultati takmičenja će biti objavljeni na sajtu organizatora

http://hamcontest.rs/index-VHF.jsp najkasnije 45 dana od završetka takmičenja, sa rokom žalbe od 7 dana.

Žalba se podnosi organizatoru putem istog sajta.

Nakon isteka roka za žalbe, organizator razmatra žalbe i objavljuje konačne rezultate najkasnije 60 dana nakon završetka takmičenja.

16. Pravo tumačenja propozicija ima menadžer takmičenja, a sve primedbe na tok takmičenja, kao i žalbe

       takmičara razmatra UO organizatora.

 

Menadžer takmičenja

Josip Aladić - YU7OM


 

    -  Amaterska radio goniometrija  - 

    16.ARDF World Championship 2012.

    EU ARDF Tara 2005 - Album 1

    EU ARDF Tara 2005 - Album 2

    EU ARDF Tara 2005 - Album 3

 

 Somborske novine 1978. god.

Propagacije