Marija YU3AWA/p na lokaciji YUFF027 Vlasina


Obično, a vrhunski, Radio klub "Novi Sad" YU7BPQ

 

Jedinica Civilne zaštite grada Sombora

Uvodjenje vanrednog stanja je i aktivnosti članova našeg radio kluba usmerilo u tom pravcu. Aktivirana je jedinica Civilne zaštite grada Sombora, koju čine Radio amateri i ronioci. Pripadnici jedinice opšte namene CZ grada Sombora obezbedjuju ulaze u opštu bolnicu Sombor. Podeljeni u smene, dužnost obavljaju 24 časa. Sve ostale članove molimo da se pridržavaju opštih uputstava o kretanju i boravku. Sked na lokalnom repetitoru se sada obavlja dva puta nedeljno - utorkom i petkom u 21.00 čas. Ostanice kod kuće i uključite svoje radio stanice !


YOTA aktivnosti !

29.decembra 2019. su naši omladinci uzeli učešće u YOTA aktivnosti! Zajedno su ostvarili skoro 200 radio-veza, ali cilj je bio pre svega osloboditi "straha" novopečene radio-amatere i uživati u uspostavljanju veza sa radio-amaterima širom sveta.
I sutra ćemo biti aktivni pod istim specijalnim znakom YT19YOTA.


Kurs za konstruktore.

U prostorijama radio kluba je u utorak 17. decembra počeo kurs za konstruktore. Predavač i realizator je dugogodišnji član kluba Aleksandar - Aca Lazić YT7LA. Kurs je namenjen mladim članovima kluba i ostalim zainteresovanima. Za razliku od dosadašnjih kurseva, prednost nad teorijom će imati praktičan rad. Predviđeno je da se za potrebe kluba izrade elementarni uređaji.


 

    -  Amaterska radio goniometrija  - 

    16.ARDF World Championship 2012.

    EU ARDF Tara 2005 - Album 1

    EU ARDF Tara 2005 - Album 2

    EU ARDF Tara 2005 - Album 3

 

 Somborske novine 1978. god.

Propagacije