BILTEN BROJ 1

Kamp se održava od 28.06 do 03.07.206 godine.

    Kamp je namenjen mladima od 15 do 25 godina, uz moguća manja odstupanja.

Teme kampa su:

-          Amaterska radio goniometrija

-          HST takmičarske discipline

-          Rad u RTTY takmičenjima

-          Rad u UKT takmičenjima

-          Rad u radio amaterskim ekspedicijama

Troškove boravka u kampu snosi organizator, dok troškove dolaska i odlaska iz kampa snose učesnici kampa.

Smeštaj je u četvorokrevetnim bulgalovima uz prateće sadržaje. Kamp se nalazi u blizini Bačkog Monoštora, oko 17km od Sombora.

U kampu je strogo zabranjeno pušenje i konzumiranje alkohola.

Obzirom na ograničeni broj mesta u kampu, maksimalan broj prijavljenih iz jednog kluba je 5 (uključujući i vodju tima). Vodja tima je odgovoran za članove svog tima, tokom boravka u kampu.

Prijave se primaju u pisanoj formi, e-mailom na adresu kluba. Pored podataka o klubu, prijava sadrži ime i prezime i godinu rodjenjasvih članova tima.Rok za prijavu je 05.06.2016. godine.

Naknadne prijave se neće razmatrati.

Nakon zaključenja roka za prijave, objavićemo spisak učesnika, lokaciju kampa i kako doći do nje.

Predsednik RK

Aleksandar Hajošević, YT3H


Rezultati Roundup RTTY za 2016. god.

  

 

YT2AAA

6,080

160

38

U

L

 

 

 

 

YT2PFR

6,055

181

35

S

L

 

 

 

129

YT2U

88,818

797

113

U

H

 

 

 

 

YT8A (YU1EA, op)

48,267

533

93

U

H

 

 

 

167

YU3AWA

72,000

769

96

M

H

 

 

(+YT3H, YT4RA)

http://www.arrl.org/results-database?event_id=72917


O radio o radio amaterima  - Jutarnji program  - 18.04.2016.

Značaj radioamaterizma - Dobro jutro Vojvodino.


RADIO KLUB ``NIKOLA TESLA`` LESKOVAC - YU1HFG

``9. LOPARG``

U subotu, 16. aprila 2016. godine oržano je ARG takmičenje ``9. LOPARG`` na terenu u okolini Leskovca (selo Jašunja). Takmičenje je proteklo bez problema.

REZULTATI  SA TAKMIČENJA ``9. LOPARG`` ODRŽANOG 16.04.2016. GODINE

1. MARIJA KOSTIĆ W19 YU3AWA YU7KMN
1. ALEKSANDRA MITROVSKA W21 MAK.  
1. BOŽIDAR DENIĆ M15 YU4LEO YU1HFG
2. VASILIJE ILIĆ M15 YU3VIP YU1HFG
1. ALEKSANDAR MILOŠEVIĆ  M19 YU4DMX YU1HFG
2. LAZAR GROZDANOVIĆ M19 YU3LAX YU1HFG
1. ŽELJKO ĆORIĆ M21   YU1EMN
2. DRAGAN MANOJLOVIC M21   YU1ACR
3. MILAN BEČEJSKI M21   VS -PROKUPLJE
4. ŽELJKO LEMIĆ M21    
5. DRAGAN LAZAREVSKI M21   MAKDONIJA
6. ALEKSANDAR STOJANOVIĆ M21   VS PROKUPLJE
7. NENAD DJORDJEVIĆ M21   YU7KMN
1. DRAGAN NAGRADIĆ M40   VS PROKUPLJE
1. MITKO TOLEV M50   MAKEDONIJA
2. PANAJOT DANEV M50   BUGARSKA
1. HRISTO GARIPOV M60   BUGARSKA
2. VLADISLAV BOEV M60   BUGARSKA
3. DJORDJE LAZAREVSKI M60   MAKEDONIJA
4. ASEN TOMOV M60   BUGARSKA
5. ALEKSANDAR HAJOŠEVIĆ  M60 YT3H YU7KMN
6. ZORAN DIMITRIJEVIĆ M60 YU5T YU1HFG

   

EKIPNI PLASMAN
1. Ekipa Vojske Srbije (Prokuplje)
2. Ekipa iz Makedonije ARDF Mladost Skopje
3. Bugarska BFRA
4. Radio Klub YU1HFG iz Leskovca
5. Radio Klub YU7KMN iz Sombora
6. Radio Klub YU1EMN iz Smederava

                                         

Organizacioni odbor !

ZORAN ILIĆ - YT0I

ARG-MENADŽER YU1HFG


VANREDNA SITUACIJA I UČEŠĆE RADIO AMATERA

Vlada Srbije proglasila je vanrednu situaciju na celoj teritoriji zemlje. Rukovodstvo SRS takodje prati situaciju u vezi sa najavljenim obilnim padavinama u Srbiji. Ukoliko se ukaže potreba za aktiviranjem radio-amaterske mreže u vanrednim situacijama mrežu će voditi upravna radio stanica YU1SRS, na VHF repetitoru R1 na Avali, i UHF repetitorskoj mreži preko RU1. Radio-amreža će biti proširena i na druge repetitore
ukoliko je potrebno, kao i na KT. Stanica YU1SRS će raditi iz prostorija Saveza na Trgu Republike u Beogradu. Savez raspolaže svom potrebnom opremom, operatorima za višednevno dežurstvo kao i proverenom tehničkom podrškom. SRS ima i više mobilnih repetitora koji se u kratkom roku mogu aktivirati na eventualno ugroženim područjima.
Sve svoje aktivnosti SRS će uskladiti sa Sektorom za vanredne situacije i Gradom Beogradom kao jedinicom lokalne samouprave sa aspekta Zakona o vanrednim situacijama.
Molimo sve radio-amatere da u vreme trajanja vanredne suituacije prate radio-amaterske liste i UKT repetitorsku mrežu.
U slučaju da se aktivira amaterska radio mreža, apelujemo na sve učesnike da prate i pridržavaju se uputstava dobijenih od upravne radio-stanice. Takodje da u komunikaciji budemo jasni, ekspeditivni i tačni. Bez suvišne i nepotrebne priče.
Klubovi i pojedinci mogu da kontaktiraju SRS na telefone: 011/3033581,
3033583 i 2634248 za svaku eventualnu pomoć .

Na 80m frekvencija je 3760 KHz  +/- 20 KHz a na 40m 7110 KHz +/-  20 KHz, ukoliko bude potrebe za komunikacijom preko dana! Ovo su centralne frekvencije po IARU R1 band planu i svi radio-amateri trebali bi da daju prioritet radio saobraćaju koji se tu odvija, kada je aktivirana amaterska mreža za vanredne situacije kod nas ili drugim državama.

Zoran, YU1EW

********************

Ukoliko se ukaže potreba za aktiviranjem radio mreže na teritoriji Vojvodine  Rukovodstvo Saveza radioamatera Vojvodine će aktivirati  mrežu na teritoriji Vojvodine .Upravna stanica će biti YU7APV na repetitorskim kanalima RV5 I RU5 kao i na KT 3.760 +_ QRM  zajedno sa upravnom stanicom Saveza radioamatera Srbije  YU1SRS.

Dežurstvo I tehničku podršku organizovaće Radio klub Novi Sad iz Novog Sadazajedno sa ostalim radio klubovima Iz Vojvodine.

Molimo sve radioamatere da prate VHF I UHF radio mrežu I da se pridržavaju uputstava UPRAVNE STANICE.

Za dodatne informacije  telefon Saveza radioamatera Vojvodine 021/420-185  IO Saveza Radioamatera Vojvodine